Archive

Cổ Học Tinh Hoa – Sách Hay

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Cổ Học Tinh Hoa của tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc & Tú An Trần Lê Nhân. Bàn về Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân, tiến sĩ Mai Quốc ...

Đạo Lý Người Xưa – Sách Hay

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Đạo Lý Người Xưa của tác giả Dương Thu Ái & Nguyễn Kim Hanh. Với “Đạo lý của người xưa” Dương Thu Ái và Nguyễn Kim Hanh đưa người đọc đến với thế giới nguyên thủy của đạo lý thông ...

Hiểu Người Để Dùng Người -Sách Hay

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Hiểu Người Để Dùng Người của tác giả Dương Thu Ái & Nguyễn Kim Hanh. Tác phẩm kinh điển về thuật hiểu người và dùng người do Lưu Thiệu biên soạn. Có sức ảnh hưởng mạnh về mặt tư tưởng ...

Trí Tuệ Của Người Xưa – Sách Hay

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) sách Trí Tuệ Của Người Xưa của tác giả Dương Thu Ái & Nguyễn Kim Hanh. Trí tuệ và mưu kế của người xưa về chính trị, quân sự cũng như xử thế, được ghi chép lại thành các điển tích ...
error: Content is protected !!